08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet geeft op D.V. vrijdag 8 december 2023 een Kerstconcert in de Grote kerk te Epe. Medewerkenden aan dit concert zijn: Marco den Toom – orgel, André van Vliet lees meer:

Kliederkerk Epe zaterdag 4 november

Kliederkerk Epe zaterdag 4 november

Klik hier voor informatie over Kliederkerk Epe. Dit is op zaterdag 4 november tussen 16:00 en 18:00 uur. lees meer:

 • 08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

  08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

  Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet geeft op D.V. vrijdag 8 december 2023 een...

 • 02-12 Sweelink Kamerkoor Advent & Kerst

  02-12 Sweelink Kamerkoor Advent & Kerst

 • Kliederkerk Epe zaterdag 4 november

  Kliederkerk Epe zaterdag 4 november

  Klik hier voor informatie over Kliederkerk Epe. Dit is op zaterdag 4 november tussen 16:00 en...

Staak de strijd!
In Psalm 42 horen we over de vernietigende kracht van het water en over het vredige water dat kabbelt. Over een watervloed die kolkt en kookt en over een lieflijke rivier die door de stad van God stroomt. Als we om ons heen kijken in de wereld, dan heeft het kolkende water de overhand. We zijn geschokt over de brute, terroristische daden van Hamasstrijders, we zien de verschrikkelijke gevolgen van de bombardementen op de Gazastrook, we lezen over modderige loopgraven in Oekraïne. Antisemitisme neemt toe, ook in ons land. Psalm 46 belijdt dat de HEER ‘wereldwijd de oorlogen uitbant’, Hij ‘verbreekt de bogen, verbrijzelt de lansen en verbrandt wagens in het vuur.’ Al het oorlogstuig wordt vernietigd. Hier klinkt de belofte van het Messiaanse Vrederijk, waarover ook Jesaja spreekt: ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk…’ (Jes 2,4). Maar dat is 1 niet het enige. Er klinkt ook een oproep in de Psalm: ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben.’ 2 Klinkt deze oproep te vroeg in deze gepolariseerde tijd? Wat is de eigen taak van de christelijke gemeente? Aanhoudend gebed om vrede én een oproep: staak de strijd. Regeringsleiders, godsdienstige leiders, twitteraars… ze kunnen de strijd aanwakkeren of blijven zoeken naar een weg richting vrede. Het is qua impact niet vergelijkbaar met het voorgaande, daarom aarzelde ik of ik deze sprong kan maken. Toch maar wel. Wat in het groot geldt, geldt ook in het klein. Ook in onze ‘kleine’ conflicten in onze familie of geloofsgemeenschap zijn er mensen die eraan kunnen bijdragen dat de strijd gestaakt wordt. Over de kerk gesproken. Vaak kom ik bemoedigd thuis van een regulier bezoek aan een kerkenraad. Het is mooi om te horen hoe in al die gemeenten mensen samenkomen en naar elkaar en de ander omzien. Soms word ik ook geraakt door de strijd die ik in de kerk tegenkom. Ik kan dat wel relativeren. De kerk is tenslotte ook mensenwerk, zoals we zingen met een bekend gezang: ‘stukwerk is ons pogen’ (Lied 672:4). Waar mensen samenwerken - of dat nu in de kerk is of op je werk - zullen op zijn tijd spanningen of frustraties ontstaan. Maar soms knaagt het ook aan me en vraag ik mezelf af: waarom hebben zusters en broeders zo weinig geduld met elkaar? Waarom luisteren we niet beter en gunnen we die ander niet wat ruimte? Temidden van alle goede en lastige momenten belijden we: het is Christus’ kerk, Hij houdt haar in stand. Tegelijk klinken die andere woorden: ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben.’ Laten we daarom ook het voorafgaande couplet van Lied 672 ter harte nemen:

Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede.
Deel Gij ons Christus’ bloed en Christus’ lichaam mede
Weer Gij de vijand af die sluw ons scheiden wil.
Maak ons in Christus een, gelovig, blij en stil.
Vele gaven, één Geest: koester verschillen
(bij 1 Korintiërs 12)
Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar iets over zeggen? Zouden we daarover iets durven zeggen? Zo rondom Pinksteren is het aardig om nog eens verder te denken over ‘de gaven van de Geest’
Wat Paulus in 1 Korintiërs 12 schrijft, is dan eigenlijk wel heel mooi. Paulus benadrukt daar dat de Geest niet maar op één en dezelfde manier werkt, maar dat er vele verschillende gaven zijn. Zo is er grote verscheidenheid. Maar: ‘het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ Of, in de NBG-vertaling: ‘het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’
Kennelijk werkt juist zó de Geest: in de verschillen tussen mensen. In dat wat mensen juist uniek maakt. De Geest maakt mensen niet allemaal hetzelfde. We kunnen net zo veel van elkaar verschillen als totaal verschillende lichaamsdelen. Die desalniettemin deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Die samen dat lichaam vormen. Waarbij er dus, achter alle verschillen, toch eenheid is. God die alles in allen werkt. De Geest maakt mensen dus niet éénvormig, nee, de Geest maakt mensen juist meer en meer uniek.
Ieder heeft gaven te ontvangen. Ieder heeft iets bij te dragen. Ieder wordt opgeroepen ernaar te streven zijn of haar gaven te ontwikkelen. Daarin te groeien. Maar daarin werkt de Geest op heel verschillende manieren in o zo verschillende mensen. Is dat geen prachtige gedachte die ruimte schept?
In relatie tot anderen
Er gaat eigenlijk ook wel een soort troost van uit. Want niet iedereen hoeft dus bijvoorbeeld met wijsheid te kunnen spreken. Niet iedereen hoeft goed kennis over te kunnen dragen. Én niet iedereen hoeft dus een groot geloof te hebben. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. We hoeven niet alles zelf te kunnen. En we hoeven niet volmaakt te zijn. Helemaal niet. Maar zoek naar datgene, waarin de Geest jou haar gaven schenkt. Wat jij hebt bij te dragen. Koester die gaven, en zet ze in. Dan kun je meer en meer je plek innemen. Je plek in de gemeenschap, in de wereld, in het leven. Is dat niet hoe je meer en meer kunt worden zoals je bedoeld bent? Een proces overigens dat het hele leven doorgaat...
Wat is het grote kenmerk van gaven van de Geest? Dat is dat hun uitwerking aan anderen ten goede komt. ‘Ten bate van de gemeente’, of zoals de NBG-vertaling zegt: ‘tot welzijn van allen’. Tot welzijn van allen. Gaven van de Geest zijn niet bedoeld voor jezelf alleen, maar juist om in te zetten en door te geven tot welzijn van allen. Dat is niet alleen een opdracht voor jezelf, maar kan ook een manier zijn om te kijken naar anderen.
Omgaan met verschillen
Verschillen tussen mensen kunnen gemakkelijk tot moeilijkheden leiden. We zoeken van nature het eerste naar herkenning, en keren ons vaak snel af van dat wat ons bevreemdt. Maar als we niet te beperkt denken over de Geest, en er werkelijk van uitgaan, dat God door de Geest in allen werkt, dan kan ons dat helpen om te gaan met verschillen. Dan kunnen we er altijd naar zoeken om in andere mensen - juist als iemand ten opzichte van hoe we zelf zijn heel anders is (/doet/leeft/gelooft/stemt/etc....) - te herkennen hoe de Geest in diegene werkt. Niet van anderen verwachten dat ze volmaakt zijn. Dat ben je zelf ook niet. Maar wel door er vanuit te gaan dat ook die ander gaven heeft, en te waarderen wat een ander bijdraagt aan het grote geheel. Wat een ander op zijn of haar manier, in het groot of in het klein, doet ‘tot welzijn van allen’.
Ons vallen als mensen vaak vooral de onderlinge verschillen op. En raakvlakken met anderen zijn soms moeilijk te vinden. Dat is nogal eens moeilijk om mee om te gaan. Toch kunnen we anderen, hoe verschillend ook, dus wel degelijk waarderen. Bedenk dat wij het grote geheel niet hoeven te overzien. Dat kunnen we niet.
De uitdaging is of we achter alle verschillen desalniettemin van een uiteindelijke eenheid durven uitgaan. De eenheid in God. Is dat dan geen mooie gedachte: dat het ondertussen Gods Geest is, die aan het werk is, in en door mensen? God die ‘alles in allen’ werkt.
Het christelijk geloof richt zich daarmee ook naar een andere toekomst: als het werk van de Geest voltooid is. Onbegrijpelijk, maar toch heel mooi: de gedachte dat God zelf dan ‘alles in allen’ zal zijn.
Ds. Jelbert Versteeg
Tussen Pasen en Hemelvaart - Door de wereld gaan
Wij hebben een hond: Sira. Elke ochtend ben ik thuis degene die met Sira een wandelingetje maak. En meestal een vaste route, behalve op woensdag want dan loop ik naar de markt.
Je zou denken dat een vast ‘rondje met het hondje’ wat eentonig en saai wordt, en soms voelt dat ook wel zo. Maar toch valt dat eigenlijk erg mee. Juist omdat inmiddels veel heel bekend en vertrouwd is, zijn er andere dingen die soms ineens meer opvallen. Een specht die zich laat horen, en soms ook laat zien. Een eekhoorntje dat langs de boomtakken flitst. Lichtval door mist heen. De bijzondere, bijna symmetrische kromming van oude bomen langs een laantje. Een kind dat de hond even wil aaien. Een voorbijganger die groet. Een struik die opeens al prachtig in bloei staat. Een groepje tieners op de fiets naar school. De bewoner van een huis die haar hand opsteekt. De rust van de vroege zondagochtend die enorm verschilt van andere dagen. En natuurlijk is er ook altijd nog het weer dat flink varieert...
(En af en toe maak ik onderweg een foto van iets bijzonders.)
Goed beschouwd is hetzelfde rondje toch nooit hetzelfde.

Of ik nu zin heb of niet, met een hond moet je toch naar buiten. Van die ‘verplichte’ ochtendwandeling probeer ik dan maar min of meer een meditatief begin van de dag te maken. Door met aandacht te wandelen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Soms trekt dat wat ik zie, hoor, voel en ruik als vanzelf mijn aandacht; soms blijf ik veel meer ‘in mijn hoofd’ zitten. Dan gaat veel langs me heen. Ook dat heeft me dan iets te zeggen: over mezelf op dat moment.


Verschijnen

Tussen Pasen en Hemelvaart is het in de kerk de tijd van de verschijningen van de opgestane Heer. In de evangeliën wordt na de opstanding van Jezus verteld over raadselachtige, bijzondere verhalen waarin de leerlingen Jezus’ aanwezigheid hebben ervaren. Enerzijds heel aards en tastbaar, anderzijds houden die verhalen ook duidelijk iets mysterieus en ongrijpbaars. De Heer die zomaar verschijnt én weer verdwijnt ín hun aardse bestaan - telkens onverwacht en buiten hun invloed. Het heeft te maken met opmerken, tot je door laten dringen, een moment van herkenning.
Misschien hebben die verschijningsverhalen ons dan iets te vertellen over hoe opmerkzaam we eigenlijk leven in deze aardse, tastbare wereld? Dat ín dit aardse bestaan, midden in ‘het gewone’, zomaar de aanwezigheid van de Heer aan ons kan verschijnen? Tenminste, als wij sensitief en ontvankelijk zijn. Als tussen al het ‘dagelijkse’ en ‘gewone’, juist het bijzondere ons nog wel opvalt. Of leven we zo dat veel langs ons heen gaat?
Goed beschouwd bestaat ons hele leven veelal uit vaste, soms zelfs verplichte, dagelijkse rondjes. Zou dan niet juist de werkelijkheid zijn waarin de mysterieuze aanwezigheid van de Heer aan ons kan verschijnen? Als we tenminste aandachtig en opmerkzaam door de wereld gaan. Het doet mij denken aan lied 978:4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Wie wil er geen priester zijn?
Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat me raakte. Sinead O’Connor – wie kent haar (nog)? Zij is een bijzondere zangeres uit Ierland met een indrukwekkende en indringende stem, die eind jaren tachtig op jonge leeftijd al een paar grote hits had, met als bekendste ‘Nothing compares 2U’. Behalve muzikaal talent liet ze ook groot rechtvaardigheidsgevoel zien. Kunst stond voor haar niet los van activisme. Ze sprak zich uit tegen racisme en voor het recht op vrije keuze voor abortus. Enorme ophef ontstond toen ze live op televisie een foto van de paus verscheurde – als aanklacht tegen al het misbruik dat binnen de RK-kerk had plaatsgevonden. Iets wat in die tijd nog weinig bekendheid had gekregen, laat staan erkenning of excuses.

Voor O’Connor volgden hele moeilijke jaren. Niet eens zozeer omdat de mainstream muziekwereld zich van haar afkeerde – want de roem had ze nooit gezocht. Maar ze kreeg te maken met zware psychische problemen waarin haar eigen traumatische jeugd haar parten speelde. En ook ander leed is haar niet bespaard gebleven. Een jaar geleden verloor ze haar zoon door zelfdoding...
Zo zie je iemand die worstelt met het leven, langs hoge pieken en diepe dalen. En het gaat met vallen en opstaan. Daarin zijn geloof en spiritualiteit altijd wezenlijk voor haar gebleven. Van de katholieke kerk heeft ze wel afstand genomen, en daar kun je je in haar geval wel iets bij voorstellen. Nu is ze sinds een aantal jaren moslima. Maar wel op haar eigen manier: bij een interview verscheen ze in 2019 in een donkergekleurd gewaad met hoofddoek, maar dan wel met regenboogkleuren breed over haar bovenlijf.


Gebed
Wat me nu vooral zo raakte? Ze vertelde dat ze altijd bidt ze voor een concert. Elke keer ongeveer hetzelfde: ze bidt om vergeving; ze bidt dat ze niet ineens vreselijk moet hoesten op het podium en zichzelf belachelijk maakt; én ze bidt ‘Ik wil een priester zijn’.
Is dat geen heel vreemd gebed: ‘Ik wil een priester zijn’?! Op wat voor manier dan? Wat bedoelt ze daarmee? Ze zei daarover: ‘Een priester is iemand door wie je weet dat er een God is. Door priesters, ook al hebben ze tekortkomingen, weet je soms, ook al is het maar voor vijf minuten, dat er een God is; en dat er iets van troost is in de dood - en daarom ook in het leven.’
Zo bekeken vind ik het een prachtig gebed ‘Ik wil een priester zijn’: dat door heel je leven heen, met alle falen en vallen, pijn en problemen, dat daardoorheen toch door wie jij bent en wat jij doet, voor anderen soms iets van God mag oplichten. Dat je een bron van troost mag zijn.
Als je het zo leest, wie wil er dan geen priester zijn?!

Trouwens, niet voor niets kent onze geloofstraditie ook het ‘priesterschap van alle gelovigen’. In 1 Petrus 2:9 en Openbaring 5:10 worden alle gelovigen priesters genoemd. Oftewel, geloven doe je niet alleen voor jezelf, maar we zijn allemaal geroepen om in woord en daad (iets van) God bekend te maken.
Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2022Adventsgebed

Uw liefde vindt ons langs ongedachte wegen
op onvermoede momenten schijnt uw licht ons tegemoet
uw hoop geeft kracht zelfs als wij niets meer verwachten.


November 2022Door problemen met het geluid is de uitzending van de dienst van 16 oktober mislukt. Daarom op deze plaats bij wijze van meditatie de tekst van de preek van die dienst. Het verdient natuurlijk de voorkeur om de beide Bijbellezingen erbij te lezen. Maar in het heel kort:
-in de Lucaslezing vertelt Jezus een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Een weduwe die bij een luie rechter telkens geen gehoor vindt, laat zich niet afpoeieren maar blijft terugkeren net zo lang tot hij er vanaf wil zijn en haar toch recht doet.


Oktober 2022In de dienst van 11 september ging het met Lucas 15,1-10 over het afgedwaalde schaap naar wie de Herder op zoek gaat.


Juli 2022Tot rust komen in de zomer
Bij Psalm 131
Ik kon voor dit zomernummer niet goed scherp krijgen waar ik over zou schrijven. Soms gaat er teveel om in je hoofd om er goed vat op te krijgen. Welke kant moet het dan op, wat kies je? Je herkent het misschien ook zelf wel: Hoe onrustig we kunnen zijn als mensen, in onszelf. We hebben allemaal onze eigen binnenwereld, met talloze gedachten en gevoelens die maar door ons hoofd kunnen gaan. Soms worden dingen helder, maar soms blijft het een brij.


Juni 2022De Geest

Het is de Geest
die stof doet opwaaien,
materie tot leven wekt
wervelend door de ruimte
tuimelend door de tijd.


Mei 2022Geaardheid binnen de PKN

Het zal al zo’n twee jaar geleden zijn dat ik op zaterdagochtend, bij het inpakken van mijn boodschappen in mijn fietstassen, werd aangesproken door een mij onbekende vrouw. Zij had mij herkend als de dominee en nu ze mij zag, wilde ze toch graag even iets laten weten. Ik weet niet meer exact wat het was geweest (een stukje in het Klankbord of een uitgesproken inclusief welkom bij een uitvaart?), maar het ging erom dat ze het erg had gewaardeerd dat ik heel duidelijk had gemaakt dat ook mensen met een andere geaardheid onvoorwaardelijk welkom waren in de Grote Kerk. Het had haar erg geraakt,


April 2022Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven


Maart 2022Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.


Februari 2022 De weerloze (Grote) KerkWie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.