Zaterdag 23 maart 2024 van 10.00 tot +/- 14.00 uur bij de Grote Kerk in Epe
paasmarkt 23 04 24

Opbrengst verkoop van Paas- en voorjaarstukken
Er moeten hier en daar nog wat kosten afgetrokken worden, maar als je bedenkt dat de omzet van de verkoop in totaal € 1148,05 is, (bloemen € 575,75 / oliebollen € 572,30) betekent dit toch een fantastisch resultaat!
Ondanks af en toe een korte regen- of hagelbui en 2 x een fikse windvlaag was het ook een leuke en gezellige dag.
Allen hartelijk dank: de bloemengroepen van alle drie de kerken, de opbouwers en inrichters van de kramen, de oliebollenbakkers, de verkopers van bloemstukken en oliebollen, de koffieploeg, de leuke bijdrage van Plant Creatief (voor de paasstukken van de GK) en uiteraard de mensen die kochten.
Kortom: samen verzorgden we weer een mooie bijdrage aan ons project ‘bouw van een basisschool’ van de stichting Kenyakinderen.
Via deze link vindt u de informatiefolder over het  ZWO-project "Stichting Kenyakinderen".

  
Z = zending / W = werelddiaconaat / O = ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks kiezen de ZWO commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk samen een project waaraan men gedurende het jaar financiële steun verleent. Hieraan geven we bekendheid door berichten in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en acties.
Voor dit project organiseren we een aantal activiteiten. Denk aan de verkoop van paas-/voorjaarsstukken, herfstbloemstukken, kerstmarkt, gereedschappenmarkt, oliebollenverkoop en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en ook dat brengt een behoorlijk bedrag op.
De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes en giften, voor de financiële ondersteuning van een project. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor:

De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia.
In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen met een Keniaanse pleegmoeder en - vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route - naar een relatief dure privé-basisschool in het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privé school, dicht bij huis.

Een klas per jaar!
Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen.
Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.


De gezamenlijke ZWO commissies houden jaarlijks onderstaande acties ten behoeve van het gekozen project:

- september: fruit plukken
- oktober: herfststukkenverkoop bij de Grote Kerk
- december: kerstkraam bij de Grote Kerk
- april: gereedschapsmarkt bij de Goede Herderkerk
- mei: plantenmarkt bij de Grote Kerk

Ook zamelen we voor Kerk in Actie postzegels, kaarten (ook kerstzegels en kerstkaarten), mobieltjes en cartridges in. U kunt deze inleveren (achter) in de kerk.

Daarnaast wordt er vier keer per jaar in de kerken gecollecteerd voor de ZWO.

Helaas is het inzamelen van oud papier t.b.v. de Grote Kerk gestopt.
De gemeente Epe heeft besloten om het ingezamelde oud papier niet meer af te nemen.