Vanmorgen mocht Burgemeester Horn een Koninklijke onderscheiding opspelden bij twee Kosters van de Grote Kerk, zie foto.
Het had Koning Willem Alexander behaagd om Daan van Apeldoorn en Tinus ten Hooven te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Beiden van harte gefeliciteerd!

Vele gaven, één Geest: koester verschillen
(bij 1 Korintiërs 12)
Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar iets over zeggen? Zouden we daarover iets durven zeggen? Zo rondom Pinksteren is het aardig om nog eens verder te denken over ‘de gaven van de Geest’
Wat Paulus in 1 Korintiërs 12 schrijft, is dan eigenlijk wel heel mooi. Paulus benadrukt daar dat de Geest niet maar op één en dezelfde manier werkt, maar dat er vele verschillende gaven zijn. Zo is er grote verscheidenheid. Maar: ‘het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ Of, in de NBG-vertaling: ‘het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’
Kennelijk werkt juist zó de Geest: in de verschillen tussen mensen. In dat wat mensen juist uniek maakt. De Geest maakt mensen niet allemaal hetzelfde. We kunnen net zo veel van elkaar verschillen als totaal verschillende lichaamsdelen. Die desalniettemin deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Die samen dat lichaam vormen. Waarbij er dus, achter alle verschillen, toch eenheid is. God die alles in allen werkt. De Geest maakt mensen dus niet éénvormig, nee, de Geest maakt mensen juist meer en meer uniek.
Ieder heeft gaven te ontvangen. Ieder heeft iets bij te dragen. Ieder wordt opgeroepen ernaar te streven zijn of haar gaven te ontwikkelen. Daarin te groeien. Maar daarin werkt de Geest op heel verschillende manieren in o zo verschillende mensen. Is dat geen prachtige gedachte die ruimte schept?
In relatie tot anderen
Er gaat eigenlijk ook wel een soort troost van uit. Want niet iedereen hoeft dus bijvoorbeeld met wijsheid te kunnen spreken. Niet iedereen hoeft goed kennis over te kunnen dragen. Én niet iedereen hoeft dus een groot geloof te hebben. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. We hoeven niet alles zelf te kunnen. En we hoeven niet volmaakt te zijn. Helemaal niet. Maar zoek naar datgene, waarin de Geest jou haar gaven schenkt. Wat jij hebt bij te dragen. Koester die gaven, en zet ze in. Dan kun je meer en meer je plek innemen. Je plek in de gemeenschap, in de wereld, in het leven. Is dat niet hoe je meer en meer kunt worden zoals je bedoeld bent? Een proces overigens dat het hele leven doorgaat...
Wat is het grote kenmerk van gaven van de Geest? Dat is dat hun uitwerking aan anderen ten goede komt. ‘Ten bate van de gemeente’, of zoals de NBG-vertaling zegt: ‘tot welzijn van allen’. Tot welzijn van allen. Gaven van de Geest zijn niet bedoeld voor jezelf alleen, maar juist om in te zetten en door te geven tot welzijn van allen. Dat is niet alleen een opdracht voor jezelf, maar kan ook een manier zijn om te kijken naar anderen.
Omgaan met verschillen
Verschillen tussen mensen kunnen gemakkelijk tot moeilijkheden leiden. We zoeken van nature het eerste naar herkenning, en keren ons vaak snel af van dat wat ons bevreemdt. Maar als we niet te beperkt denken over de Geest, en er werkelijk van uitgaan, dat God door de Geest in allen werkt, dan kan ons dat helpen om te gaan met verschillen. Dan kunnen we er altijd naar zoeken om in andere mensen - juist als iemand ten opzichte van hoe we zelf zijn heel anders is (/doet/leeft/gelooft/stemt/etc....) - te herkennen hoe de Geest in diegene werkt. Niet van anderen verwachten dat ze volmaakt zijn. Dat ben je zelf ook niet. Maar wel door er vanuit te gaan dat ook die ander gaven heeft, en te waarderen wat een ander bijdraagt aan het grote geheel. Wat een ander op zijn of haar manier, in het groot of in het klein, doet ‘tot welzijn van allen’.
Ons vallen als mensen vaak vooral de onderlinge verschillen op. En raakvlakken met anderen zijn soms moeilijk te vinden. Dat is nogal eens moeilijk om mee om te gaan. Toch kunnen we anderen, hoe verschillend ook, dus wel degelijk waarderen. Bedenk dat wij het grote geheel niet hoeven te overzien. Dat kunnen we niet.
De uitdaging is of we achter alle verschillen desalniettemin van een uiteindelijke eenheid durven uitgaan. De eenheid in God. Is dat dan geen mooie gedachte: dat het ondertussen Gods Geest is, die aan het werk is, in en door mensen? God die ‘alles in allen’ werkt.
Het christelijk geloof richt zich daarmee ook naar een andere toekomst: als het werk van de Geest voltooid is. Onbegrijpelijk, maar toch heel mooi: de gedachte dat God zelf dan ‘alles in allen’ zal zijn.
Ds. Jelbert Versteeg


T.b.v. vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn

Ook dit najaar is het weer tijd voor onze jaarlijkse jam/honing/wijnactie ten behoeve van de vakantieweek in het Nieuw Hydepark.
De planning is om de eerstvolgende vakantieweek weer te organiseren in het najaar van 2024.
De vakantieweek, welke dan voor de 42ste keer zal worden gehouden, is bedoeld voor mensen die moeilijk alleen met vakantie kunnen. Zij kunnen alleen of met hun partner een weekje geweldig genieten. Een grote groep vrijwilligers doet altijd zijn uiterste best om het de gasten naar de zin te maken.
De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald. Daarnaast zijn er ook kosten die de diaconie voor haar rekening neemt. We hopen dan ook een deel van die kosten te dekken met de opbrengst van deze jam/honing/wijnactie.

De opzet van de actie is hetzelfde gebleven, alleen wij hebben plaatselijke ondernemers uit Epe en Oene bereid gevonden om ons hierbij te ondersteunen.
We hebben dit jaar jam van uitstekende kwaliteit van Aardbeientuin Bronsink, heerlijke honing van Imkerij ’t Haagje en diverse rode, rosé en witte wijnen van Wijnkoperij Kroese te koop.

Een groen bestelformulier vindt u bij de uitgang van de Grote kerk. Of u kunt het hier downloaden: BESTELFORMULIER
Het ingevulde formulier kunt u tot uiterlijk 29 oktober a.s. deponeren bij de uitgang van de kerk. U kunt het formulier ook opsturen naar Johan Beumer, Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe of uw bestelling per mail versturen, voorzien van naam en adres, aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Eind november worden de bestellingen bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed glas wijn of lekkere belegde boterham met jam of honing te genieten!
Dit is een actie van de diaconieën van de Grote Kerk, Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk in Epe en de Dorpskerk en Tabernakelkerk in Vaassen. Tevens wordt deze jam/honing/wijnactie mede ondersteund door de Hervormde gemeente te Welsum.
U helpt ons toch ook??


Voorganger drs Kees Bulens uit Apeldoorn
Koor Exspecto olv Sander van den Houten.
Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate.

Bach
De zon scheen, de bloemstukken waren mooi en de oliebollen lekker.
De eindopbrengst getuigt daarvan: met maar liefst € 446,- voor de oliebollen en € 785,- voor de bloemstukken hebben we in totaal € 1231,- opgebracht voor de basisschool bij Boresha kindertehuis in Maai Mahiu dat de stichting Kenyakinderen realiseert.

Dank aan de bloemengroepen van de 3 kerken; dank aan de bakker, de verkopers en uiteraard dank aan de kopers!Klik hier voor informatie over Kliederkerk Epe. Dit is op zaterdag 4 november tussen 16:00 en 18:00 uur.


Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet geeft op D.V. vrijdag 8 december 2023 een Kerstconcert in de Grote kerk te Epe. Medewerkenden aan dit concert zijn: Marco den Toom – orgel, André van Vliet - vleugel, Daniëlle van Laar - fluit en Loes van Schothorst - sopraan.

Mannenensemble Cantare bestaat uit een groep enthousiaste mannen met verschillende achtergronden die één ding gemeen hebben en dat is hun passie voor zingen. Onder leiding van André van Vliet zijn ze bereid om door hard te werken, het muzikale niveau op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Ze mogen zingen van de rijke boodschap van Gods genade en zo de lofzang gaande houden.

Het gevarieerde programma tijdens dit Kerstconcert gaat over de geboorte van Jezus Christus.
’t Gebeurde in een donkere nacht dat God van Zich liet spreken
Zijn Goddelijk Woord werd hier gebracht dat ’t duister deed verbleken
Want in de diepte van de dood liet Gods stem Zich horen
Uit de donkere aardse schoot werd het Licht geboren.
Naast zang van Mannenensemble Cantare is er ook samenzang en instrumentale- en vocale intermezzo’s van de medewerkenden.

U bent van harte welkom bij dit prachtige Kerstconcert.
Aanvang concert: 20:00 uur.
Adres: Beekstraat 1a in Epe.
Kijk voor toegangskaarten op www.mannenensemblecantare.nl.