Verdiepingskring ‘Een Nieuw Christendom. Tien vragen die het geloof veranderen’

Verdiepingskring ‘Een Nieuw Christendom. Tien vragen die het geloof veranderen’

“Sommigen zien het christendom als een oude vrouw die haar beste tijd heeft gehad en dichter bij het verpleeghuis staat dan het kraambed. Maar ik zie het anders. Ik herinner me hoe Sara en Elizabeth lees meer:

Nieuwe foto's

Nieuwe foto's

Klik in menubalk op 'Fotoalbum'    Hier zijn nieuwe foto's te bekijken. lees meer:

Sobere maaltijden in de Grote Kerk

Sobere maaltijden in de Grote Kerk

Samen op weg naar Pasen Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe. De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) lees meer:

 • Verdiepingskring ‘Een Nieuw Christendom. Tien vragen die het geloof veranderen’

  Verdiepingskring ‘Een Nieuw Christendom. Tien vragen die het geloof veranderen’

  “Sommigen zien het christendom als een oude vrouw die haar beste tijd heeft gehad en dichter bij...

 • Nieuwe foto's

  Nieuwe foto's

  Klik in menubalk op 'Fotoalbum'    Hier zijn nieuwe foto's te bekijken.

 • Sobere maaltijden in de Grote Kerk

  Sobere maaltijden in de Grote Kerk

  Samen op weg naar Pasen Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen...

Pasen – voor wie het niet meer kan geloven

Misschien is het nodig kan het niet anders moet het zo gaan dat geloven betekent het gaan van een weg een aflopende zoals leven afscheid nemen is

afscheid nemen van taal die niet meer spreekt 
beelden en grote woorden vaste waarheden doorboord voorgegeven antwoorden eens geleerd
bezwijken tegenover de macht van de kennis en gezond verstand weerloos als een lam

afscheid van dat ongerepte oorspronkelijke vertrouwen van vaderlijke bescherming en dat alles goed komt gedesillusioneerd te gronde onder de last van wat je als mens onderweg moet dragen aan verdriet en pijn 
tot je eenmaal bij een kruispunt -met schone handen of met schroom, eindelijk opgelucht of met weemoed- moet erkennen dat het voorbij is volbracht:
geloof buigt het hoofd moet de geest geven het doek valt dat hele geloof van ooit uiteindelijk afgestorven afgelegd dood en begraven.
en op die plaats - waar eens die hele sprookjesachtige wereld van geloof, waar ooit je hoop, 
je verlangen, je idealen - rest slechts niet-weten onvermogen scepsis gestold samengebald 
in een gedenksteen grafsteen waarachter slechts een donkere leegte. 

Maar… misschien kan alleen daar geloof zich oprichten in een nieuwe gedaante
misschien een derde dag als die steen opzij een opening 

wereld voorgoed in een ander licht de Levende als een niet meer verwachte verschijning
onherkenbaar onkenbaar ongrijpbare ontmoeting hoogstpersoonlijk overmeesterd
misschien is dit pas het begin

Ds. Jelbert Versteeg
Genderneutraal? En beelden van Jezus.
In januari werd in enkele media bericht over een Zweedse kerk die had besloten om voortaan niet met een mannelijk maar onzijdig voornaamwoord naar Jezus te verwijzen. De kerkleiding wilde daarmee de kerk toegankelijker maken voor bijvoorbeeld transseksuelen en travestieten en duidelijk maken dat transpersonen zijn geschapen door God en hun lichamen ook behoren tot Gods mooie en unieke schepsels. De kerk erkent dat de historische Jezus een man was, maar acht dit minder relevant voor het christelijke geloof in het moderne Zweden: “Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Daarmee stijgt Jezus uit boven hem of haar.”

Niet verbazingwekkend dat dit veel en stevige reacties opriep, want wat moet je hier van denken? De één vindt hierin nieuw bewijs voor een sowieso onzinnige tendens om genderneutraal en politiek correct te zijn. Een ander vindt dat er natuurlijk rekening gehouden moet worden met minderheden, maar hoever moet je gaan? Weer een ander tekent aan dat Jezus weliswaar biologisch een man was, maar met zijn boodschap en leefstijl toch moeilijk in te passen is in ons beeld van typische ‘mannelijkheid’. En een collega predikant wees erop dat er natuurlijk maar één historische Jezus is geweest, maar dat iedereen onherroepelijk zijn of haar eigen beeld van Jezus heeft (te beginnen bij de vier evangelisten) en dat het beeld van Jezus in elke tijd en cultuur verschuift: “In de Heliand, het religieuze werk uit de negende eeuw, werd Jezus een Germaanse krijgsheld, na de pestepidemieën in de dertiende eeuw een man van smarten. In Afrika is hij zwart en in China geel. In het Belgische Lessines is er zelfs een schilderij uit de 16e eeuw van een Jezus met vrouwenborsten.” Zo bekeken zou je het Zweedse initiatief kunnen zien niet als historische reconstructie, maar als een nieuw, spannend Jezusbeeld.

Zoals vaker zit wat mij betreft in veel gedachten wel iets. Ik kan sympathie hebben voor de achterliggende motivatie van die Zweedse kerk. Naast de meerderheid van mensen die geen enkele vraag of probleem hebben rond hun man of vrouw-zijn, is er nu eenmaal ook een minderheid (van volwassenen en kinderen) die zich noch in het ‘hokje’ man noch het hokje vrouw voelen passen, of die ervaren dat hun uiterlijke sekse niet past bij wie ze innerlijk zijn. Dit zijn wezenlijke dingen, heel bepalend voor iemands identiteit. Zulke mensen hebben het in onze maatschappij vaak niet gemakkelijk, en in mijn beleving is de kerk geroepen om, in navolging van Jezus, juist oog te hebben en op te komen voor wie buiten de veilige meerderheid vallen. Maar de oplossing zou ik eerder in een andere richting zoeken. Daarbij denk ik aan woorden van de apostel Paulus dat voor christenen de diepste identiteit van mensen in Christus ligt waarbij elk onderscheid tussen mensen overstegen wordt: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3:28) Op grond daarvan zou je kunnen zeggen dat juist de kerk dus ‘genderneutraal’ is: wat je sekse, je gender, je geslachtsidentiteit ook is – het maakt niet uit, je mag erbij horen! Net zoals je afkomst of maatschappelijke positie er niet toe doet. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, dat hoeft geen scheidslijnen te vormen tussen mensen, want ten diepste zijn we allemaal één. 

Wat je verder ook vindt van de hele discussie, naar aanleiding ervan kunnen we ons wel laten bepalen bij de vraag welk beeld van Jezus je zelf eigenlijk hebt – en op grond waarvan? Want Jezus komt op verschillende manieren naar voren in de evangelieën en er zijn vast en zeker verhalen, eigenschappen en uitspraken van Jezus die je meer aanspreken dan andere. Anselm Grün, de bekende benedictijner monnik en schrijver, beschrijft in zijn boek ‘Beelden van Jezus’ wel vijftig verschillende beelden, traditionele en ongebruikelijke, die elk een ander licht werpen op Jezus. En daarmee, als een spiegel, vervolgens ook een ander licht op onszelf en ons eigen leven kunnen laten schijnen. Maar juist de diversiteit aan beelden van Jezus laat zien dat we hem uiteindelijk nooit geheel kunnen vatten, dat hij ons begripsvermogen steeds weer te boven gaat. 

Misschien is dan juist de Veertigdagentijd - als periode van inkeer en bezinning aan de hand van een vreemd en dwaas verhaal dat uitloopt op de schande van het kruis en de schittering van de opstanding - een tijd die ons dat wil laten beseffen: dat Jezus nooit zal samenvallen met ons beeld van hem. Juist met dat besef kan de Veertigdagentijd ruimte scheppen waarin we opnieuw verrast en geraakt kunnen worden - door het Geheim dat al onze beelden te buiten gaat.

                                                                                                                                                           Ds. Jelbert Versteeg

Wie is welkom in de Grote Kerk? 
In de Grote Kerk Epe willen we in het bijzonder welkom heten: ieder die single is, getrouwd, gescheiden, verweduwd, samenwonend, hetero, homo, lesbo, transgender, vies rijk, vuil van armoede, yo no habla Ollandes

Maar een bijzonder welkom ook voor krijsende baby’s en kwijlende peuters, voor wie mager is als een lat of juist best een paar pondjes zou kunnen missen, voor wie in therapie is, voor wie maar niet van een verslaving afkomt, wie 40 geweest is maar nog niet volwassen, voor tieners die te snel volwassen moeten worden. 

Je bent welkom als je zomaar toevallig binnen slentert, nog maar net wakker bent of net uit de gevangenis. Als je kunt zingen als Andrea Bocelli of nog valser dan sommige dominees, als je je collectegeld hebt vergokt aan krasloten, als je twee verschillende sokken aan hebt, en als je vindt dat er veel mis is aan georganiseerde godsdienst (– echt, we herkennen dat…)

Het maakt niet uit of je roomser bent dan de Paus, calvinistischer dan Calvijn, of niet meer in de kerk geweest bent sinds de doop van je neefje Wim toen die nog klein was.

We verwelkomen hockey-moeders, voetbalvaders, sappelende kunstenaars, boomknuffelaars, latte-drinkers, vegetariërs, junkfood liefhebbers, en wie ‘s avonds meestal te laat naar bed gaat.

Als je problemen hebt, totaal aan de grond zit, eigenlijk veel te hard werkt, geen werk hebt, denkt dat de aarde plat is, slecht bent in spelling, als je tatoeages hebt of piercings of allebei, en ook als je alleen maar naar de kerk komt omdat oma kwam logeren en graag naar de kerk wilde – je bent hier welkom.

En een bijzonder welkom voor wie wel een gebed kan gebruiken, voor wie wat warmte zoekt (of juist verkoeling, afhankelijk van het jaargetijde…), wie als kind meer van kerk en geloof meekreeg dan goed voor je was, wie hier per ongeluk is beland omdat je verdwaald bent met al het eenrichtingsverkeer... 

We verwelkomen toeristen, zoekers, vinders, twijfelaars, gebroken harten en… jou!

Kortom: in de Grote Kerk is echt iedereen welkom.

(vertaalde en licht bewerkte Engelse tekst die in meerdere varianten voorkomt op internet, vermeend afkomstig uit St. Clements by the Sea, Essex, England)

Bij Johannes 1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Advent: uitkijken naar de komst van het licht
De periode van Advent en Kerst wordt bepaald door donker en licht. Net als heel het leven zelf dus eigenlijk. Want ook daarin is er altijd de wisselwerking van donker en licht: niet alleen van dagen die volgen op nachten, maar ook in afwisseling van soms vrolijke en dan weer moeilijke omstandigheden. Daarnaast kun je ook nog eens denken aan ieders eigen binnenwereld van gedachten en gemoedstoestanden: welk mens kent ook daarin niet het verschil tussen licht en donker?

Zou het daarom zijn dat Kerst niet alleen in de kerk, maar in heel onze maatschappij altijd een belangrijk feest is? Omdat licht en donker grootheden zijn die ieder mens kent, en die zelden zo bijna tastbaar zijn als midden-in-de-winter-nacht? Het lijkt wel alsof zowel het licht als het donker de kracht en invloed die ze beiden hebben des te sterker laat voelen in deze periode toelevend naar Kerst. Treffend hoe mensen dan juist nu het licht een handje willen helpen, of dat nu is door het aansteken van een klein kaarsje in huis, of door uitbundige kerstverlichting aan de gevel of in de tuin. Licht moet er zijn!

Maar tegelijk brengt deze periode mee dat ook het donker van de Kersttijd vaak extra indringend ervaren wordt. Voor wie zich toch al eenzaam voelde, lijkt alle gezelligheid en warmte bij anderen de eigen gevoelde kilte alleen maar te vergroten. Voor wie letterlijk of figuurlijk ver van huis is, blijft alle huiselijke gezelligheid buiten bereik. En voor wie een dierbaar iemand moest verliezen, laat juist nu het verdriet en gemis zich vaak nog des te sterker voelen. Zo kan die ogenschijnlijk onverwoestbare feestelijke en gezellige kerstsfeer toch zomaar overschaduwd worden. Dan kan Kerst extra donker zijn in plaats van licht…

Voor wie zich daarin herkent: wat wens ik je dan toe dat je toch juist iets van de kracht van het Licht zult beleven. Dat Kerst inderdaad een nieuw begin mag betekenen, de inbreuk van licht op al wat donker is, een ommekeer naar een lichtere toekomst. Dat er ondanks alles weer wat licht in jouw wereld komt dat, hoe klein en kwetsbaar het misschien nog maar geboren wordt, het in zich heeft om uit te groeien tot blijvende bron van licht in je leven. Zodat het waar zal blijken te zijn: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Trouwens, niet alleen door het kerstverhaal, maar al vanaf het allereerste begin wordt ons in de Bijbel zo Gods bedoeling voorgesteld. Al vanaf het scheppingsverhaal gaat het erom dat licht doorbreekt in het duister. Licht moet er zijn, licht waarin nieuw leven mogelijk wordt. Zo kunnen we in elk licht, letterlijk of spreekwoordelijk, de kracht van de Eeuwige herkennen, die nooit uitdooft maar altijd zal blijven schijnen. Over elk mens. Voor elk mens. In elk mens. Daarom, al kunnen je ogen praktisch helemaal gewend zijn geraakt aan het donker – geef niet op, en laat dit de oefening en boodschap zijn van Advent: blijf uitkijken naar het licht. Het komt.

                                                                                                          Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Oktober 2017 Als ik dan
Als ik dan mijn ogen dichtdoe
en mijn laatste adem blaas
- zal er dan iets zijn waarin ik
gelukzalig mij verbaas?


September 2017 De boom in?
Als je tegen iemand zegt ‘je kunt de boom in’, dan is dat over het algemeen niet aardig bedoeld. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over: die ander kan je op dat moment even niets schelen. Misschien – en moet ik zeggen hopelijk? – is het een uitdrukking die u zelden of nooit gebruikt. Maar toch. Zou het kunnen dat we, onuitgesproken, onbewust en ongewild, een ander toch best weleens die boodschap geven: je kunt de boom in? Aan de hand van het verhaal van Zacheüs wil ik daar even nader op ingaan.


Augustus 2017 Over de drempel
Er zijn vermoedelijk meer mensen dan we gewoonlijk denken, die niet of nooit naar de kerk gaan, maar eigenlijk best nieuwsgierig zijn, open staan, interesse of zelfs een zeker verlangen hebben om eens een kerkdienst mee te maken. Maar als je geen enkele link hebt met een kerk, hoe kom je dan zover? 
Hoe open, gastvrij en verwelkomend we als gemeente zelf ook dénken dat we zijn (‘bij ons is immers iedereen welkom!’) - voor wie niet bekend is met de kerk, is de stap om een keer naar de kerk te gaan, toch een behoorlijk grote. Zo ben ik een keer opgebeld door iemand, die vroeg of hij een keer naar de kerk kon komen – of dat gewoon zomaar kon of dat je je eerst moest melden of iets dergelijks.