In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang te houden en geen koffie en thee te schenken.

Met ingang van zondag 7 november 2021 wordt/worden:

- de 1,5 meter maatregel, strikter door de aanwezigen in de kerk na geleefd;
- door een ieder bij binnen komst van de kerk een mondkapje opgedaan en gedragen.
- de mondkapjes gedragen bij het verplaatsen in de kerk, dus bij in- en uitgaan en bij het halen van koffie of thee.
- de mondkapjes, als men zit eventueel niet gedragen.
- de stoelen niet verplaatst. Deze staan op 1,5 meter.
- de stoelen door huisgenoten eventueel naast elkaar gezet.
- kopjes koffie of thee afgehaald aan het meubel met niet meer dan twee personen. Koffie en thee wordt gedronken op de stoel in de kerk.
- bij het verlaten van de kerk het mondkapje opgedaan.

Gemeenteleden,

Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.
Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan.
Helaas kunnen we hierdoor geen Avondmaalsdienst houden.
Het Moderamen heeft ondanks dat, toch besloten de dienst van a.s. zondag door te laten gaan. 

Er wordt a.s. zondag een Kerkdienst gehouden onder de thans gebruikelijke Corona maatregelen.

  • Het dragen  van een mondkapje, bij binnen komst, verplaatsingen en vertrek.
  • 1,5 meter afstand houden,
  • Geen gemeentezang,
  • Geen koffie en thee drinken

In overleg met de contactpersonen van “De Boskamp” is besloten de Avondmaalsdienst van a.s. zondagmiddag, in “De Boskamp”, waarin Ds. Jelbert Versteeg voor zou gaan, te annuleren.


Voor informatie kunt u contact opnemen met Alie Talsma of Rijk van Ark.


Met vriendelijke groet en tot zondag in de Kerk of Digitaal,


Alie Talsma, Rijk van Ark.


Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!

Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor veel bedrijven noodgedwongen de deuren moeten sluiten en zijn veel mensen werkeloos geworden. Dit betekent voor velen beduidend minder inkomen en een (te) grote aanslag op de portemonnee. Elk dubbeltje moet omgedraaid. Het is moeilijk zo rond te komen. Laat staan zich iets extra's te permitteren. En dat met de feestdagen in het verschiet. Los hiervan; er zijn veel gezinnen die al langer net op of onder de armoedegrens moeten leven.

Al een aantal jaren verrassen gemeenteleden van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk mensen die dat nodig hebben met een kerstpakket. Het afgelopen jaar hebben wij -mede dankzij uw steun - meerdere huishoudens blij kunnen maken met een pakket vol lekkere en nuttige producten.

Ook dit jaar bezorgen we kerstpakketten bij gezinnen die wel een extraatje kunnen gebruiken. We hopen van harte dat we weer op uw steun kunnen rekenen!
U kunt helpen door een kerstpakket en/of kruidenierswaren als koffie, thee, koek, jam, conserven, etc. (geen bederfelijke waar) in te leveren.
Wanneer? Zaterdag 11 december
Waar? In de hal van de Goede Herderkerk
Tijd? Tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Ook een financiële bijdrage is van harte welkom!
Bij voorbaat dank voor uw steun!