Voorganger drs Kees Bulens uit Apeldoorn
Koor Exspecto olv Sander van den Houten.
Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate.

Bach