18-04 The Passion in Epe

18-04 The Passion in Epe

Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het lijden van Jezus Christus. De Raad van Kerken zendt de EO-televisieuitzending van The Passion uit in de lees meer:

Koffiemoment woensdagmorgen

Koffiemoment woensdagmorgen

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.U bent van harte welkom!In 2019 is het koffiemoment op de lees meer:

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten waren aangeschoven! Het zag er prachtig uit, het was heerlijk, er was levendig geroezemoes van alle gesprekken, lees meer:

 • 18-04 The Passion in Epe

  18-04 The Passion in Epe

  Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het...

 • Koffiemoment woensdagmorgen

  Koffiemoment woensdagmorgen

  Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor...

 • Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten...

Kort verslag van activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
In dit verband wordt er door een actieve groep gemeenteleden jaarlijks een Pleinmarkt gehouden, waarvan de opbrengst voor een nader te bestemmen doel binnen de gemeente wordt bestemd.
Verder wordt het kerkgebouw steeds vaker ter beschikking gesteld van derden, voor bijvoorbeeld concerten, uitvoeringen of exposities.
In dit kader moet ook genoemd worden de openstelling van het kerkgebouw voor bezoekers/toeristen, op vier doordeweekse middagen in de periode van april t/m oktober.

Voorgenomen bestedingen
Met ingang van 1 februari 2016 is onze predikant met emeritaat gegaan. Deze vacature is per 5 februari 2017 weer ingevuld.
In 2015 is er een "voorziening pastoraat" gevormd voor het kunnen dekken van de te verwachten tekorten over de jaren 2019 t/m 2021. Onder de bestedingen pastoraat is een extra dotatie aan deze voorziening van € 6.915 begrepen waardoor deze nu ruimschoots toereikend is.

In de lasten kerkelijke gebouwen en lasten overige eigendommen is een extra dotatie van in totaal € 15.000 opgenomen voor de voorziening groot onderhoud.

In 2016 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegekend van maximaal € 128.135 op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (PIP plan 2017 - 2022). De subsidiabele kosten voor deze periode bedragen maximaal € 256.269. Het verschil wordt grotendeels gedekt door de te ontvangen bijdragen van de Gemeente Epe en de Stichting Vrienden Toren en Kerk.
In dit verslagjaar zijn de werkzaamheden gestart, de gemaakte kosten voor kerk en orgel bedroegen € 172.346. Hiervan is/wordt € 163.357 vergoed. Deze uitgaven en ontvangsten zijn in dit verslagjaar verantwoord onder lasten kerkelijke gebouwen en subsidies en overige bijdragen van derden.