De Wensboom Epe is een initiatief van de diaconieën van de hervormde kerken in Epe. De drie hervormde kerken zijn: de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Sionskerk.
U kunt de wensboom vinden onder www.wensboomepe.nl

De Wensboom Epe is enkele jaren geleden opgericht. Deze wensboom stond de afgelopen jaren in fysieke vorm in de Grote Kerk van Epe. Voorafgaand aan de kerstdagen kon iedereen die dat wilde een (anoniem) kaartje invullen met daarop een wens voor iemand uit zijn of haar persoonlijke omgeving of eventueel voor zichzelf. Had iemand het moeilijk? Had iemand iets nodig? Of was er een heel andere wens? Dan kon men daarover een anoniem kaartje invullen.
Die wens kwam vervolgens bij de diaconie terecht. Daar werd bekeken of er iets met die wens gedaan kon worden. Vaak ging het over iemand die wel een financiële opsteker zou kunnen gebruiken.
De diaconieën hebben dit jaar bedacht dat er gedurende het hele jaar wel een soort van digitale wensboom toegankelijk zou mogen zijn. Dit omdat we niet alleen maar tijdens kerst aan onze medemensen zouden moeten denken, maar juist het hele jaar door. Nu de activiteiten rondom kerst door de coronapandemie niet door kunnen gaan, is de wensboomgedachte op deze manier digitaal vormgegeven.