In haar vergadering van woensdag 3 maart heeft het Moderamen besloten voorlopig de Corona maatregelen die in de Grote Kerk van kracht zijn onveranderd te handhaven. In de vergadering van 15 maart zal het één en ander worden heroverwogen met als achtergrond de dan geldende maatregelen naar aanleiding van de Overheidspersconferentie.

Dit houdt in dat we in elk geval in de maand maart nog digitale Kerkdiensten houden.

Ook vinden er geen trouwdiensten en uitvaarten vanuit de Kerk plaats.

We zouden heel graag anders willen, maar we willen geen bron van besmetting zijn, mede ook door het grote aantal vrijwilligers die in de risicogroep vallen.


  • De bloemengroet wordt dan ook nog steeds vervangen door het sturen van een kaart. Mocht u iemand weten die om één of andere reden een groet verdiend, dan graag een berichtje naar ouderling Jopie van Zuuk, die in deze het één en ander coördineert.

Wilt u de kerkdiensten kijken? Klik hier